Лига "Б" 2019/2020
Print
1 тур 14-12-2019 FOODEXPO 0 : 2 АМАНЖОЛ
  14-12-2019 БАЙЗАҚ 1 : 2 ЕВРОХИМ ЖАҢАТАС
  14-12-2019 ДОСТАР 6 : 2 ҰСТАЗ
  14-12-2019 ЖУАЛЫ 2 : 3 ДАНТИСТ Х
  14-12-2019 ДАНДИ 6 : 1 ЖУАЛЫ-85
  14-12-2019 МЕДИК 1 : 6 ҰШҚЫН ИСКРА

2 тур 15-12-2019 ЕВРОХИМ ЖАҢАТАС 3 : 1 ДОСТАР
  15-12-2019 БАЙЗАҚ 0 : 7 FOODEXPO
  15-12-2019 АМАНЖОЛ 2 : 3 ҰШҚЫН ИСКРА
  15-12-2019 ЖУАЛЫ-85 2 : 8 ДАНТИСТ Х
  15-12-2019 КФФ-2 2 : 1 ЖУАЛЫ
  15-12-2019 ҰСТАЗ 3 : 2 ДАНДИ

3 тур 21-12-2019 ДАНТИСТ Х 0 : 3 АМАНЖОЛ
  21-12-2019 МЕДИК 2 : 6 КФФ-2
  21-12-2019 ДОСТАР 9 : 0 ЖУАЛЫ-85
  21-12-2019 ДАНДИ 3 : 0 БАЙЗАҚ
  21-12-2019 ЖУАЛЫ 2 : 9 ЕВРОХИМ ЖАҢАТАС
  21-12-2019 ҰШҚЫН ИСКРА 7 : 1 ҰСТАЗ

4 тур 22-12-2019 ҰСТАЗ 7 : 3 БАЙЗАҚ
  22-12-2019 АМАНЖОЛ 3 : 2 ДОСТАР
  22-12-2019 КФФ-2 2 : 3 FOODEXPO
  22-12-2019 ҰШҚЫН ИСКРА 1 : 2 ДАНТИСТ Х
  22-12-2019 ЖУАЛЫ-85 3 : 6 ЖУАЛЫ
  22-12-2019 ЕВРОХИМ ЖАҢАТАС 4 : 2 МЕДИК

5 тур 28-12-2019 ЖУАЛЫ 3 : 9 АМАНЖОЛ
  28-12-2019 МЕДИК 5 : 2 ЖУАЛЫ-85
  28-12-2019 ДАНДИ 3 : 6 КФФ-2
  28-12-2019 ДОСТАР 2 : 3 ҰШҚЫН ИСКРА
  28-12-2019 ДАНТИСТ Х 3 : 2 ҰСТАЗ
  28-12-2019 FOODEXPO 3 : 1 ЕВРОХИМ ЖАҢАТАС

6 тур 29-12-2019 ЕВРОХИМ ЖАҢАТАС 3 : 2 ДАНДИ
  29-12-2019 АМАНЖОЛ 6 : 0 МЕДИК
  29-12-2019 ЖУАЛЫ-85 2 : 7 FOODEXPO
  29-12-2019 КФФ-2 11 : 2 БАЙЗАҚ
  29-12-2019 ДАНТИСТ Х 1 : 2 ДОСТАР
  29-12-2019 ҰШҚЫН ИСКРА 2 : 5 ЖУАЛЫ

7 тур 02-01-2020 FOODEXPO 3 : 0 ДАНДИ
  02-01-2020 МЕДИК 0 : 2 БАЙЗАҚ
  02-01-2020 ДАНТИСТ Х 4 : 3 ЕВРОХИМ ЖАҢАТАС
  02-01-2020 ҰШҚЫН ИСКРА 6 : 2 ЖУАЛЫ-85
  02-01-2020 АМАНЖОЛ 5 : 3 ҰСТАЗ
  02-01-2020 ДОСТАР 2 : 7 КФФ-2

8 тур 03-01-2020 ДОСТАР 4 : 10 ЖУАЛЫ
  03-01-2020 ЖУАЛЫ-85 2 : 2 БАЙЗАҚ
  03-01-2020 ҰСТАЗ 2 : 7 КФФ-2
  03-01-2020 ДАНТИСТ Х 3 : 1 МЕДИК
  03-01-2020 АМАНЖОЛ 8 : 1 ДАНДИ
  03-01-2020 ҰШҚЫН ИСКРА 0 : 0 FOODEXPO

9 тур 11-01-2020 FOODEXPO 1 : 1 ДАНТИСТ Х
  11-01-2020 ЖУАЛЫ 9 : 3 ҰСТАЗ
  11-01-2020 МЕДИК 4 : 1 ДОСТАР
  11-01-2020 КФФ-2 4 : 3 ЕВРОХИМ ЖАҢАТАС
  11-01-2020 ДАНДИ 0 : 3 ҰШҚЫН ИСКРА
  11-01-2020 БАЙЗАҚ 1 : 4 АМАНЖОЛ

10 тур 12-01-2020 ЖУАЛЫ-85 1 : 6 КФФ-2
  12-01-2020 ҰСТАЗ 0 : 2 ЕВРОХИМ ЖАҢАТАС
  12-01-2020 ҰШҚЫН ИСКРА 10 : 1 БАЙЗАҚ
  12-01-2020 ДОСТАР 3 : 4 FOODEXPO
  12-01-2020 ДАНТИСТ Х 6 : 4 ДАНДИ
  12-01-2020 ЖУАЛЫ 3 : 2 МЕДИК

11 тур 18-01-2020 FOODEXPO 2 : 3 ЖУАЛЫ
  18-01-2020 БАЙЗАҚ 1 : 4 ДАНТИСТ Х
  18-01-2020 ДАНДИ 7 : 1 ДОСТАР
  18-01-2020 ЕВРОХИМ ЖАҢАТАС 8 : 3 ЖУАЛЫ-85
  18-01-2020 КФФ-2 3 : 2 АМАНЖОЛ
  18-01-2020 МЕДИК 1 : 3 ҰСТАЗ

12 тур 19-01-2020 МЕДИК 2 : 5 FOODEXPO
  19-01-2020 ЖУАЛЫ 5 : 0 ДАНДИ
  19-01-2020 ҰСТАЗ 7 : 2 ЖУАЛЫ-85
  19-01-2020 АМАНЖОЛ 1 : 1 ЕВРОХИМ ЖАҢАТАС
  19-01-2020 ҰШҚЫН ИСКРА 2 : 3 КФФ-2
  19-01-2020 ДОСТАР 3 : 1 БАЙЗАҚ

13 тур 25-01-2020 ЕВРОХИМ ЖАҢАТАС 2 : 5 ҰШҚЫН ИСКРА
  25-01-2020 FOODEXPO 6 : 3 ҰСТАЗ
  25-01-2020 ДАНДИ 3 : 0 МЕДИК
  25-01-2020 БАЙЗАҚ 0 : 5 ЖУАЛЫ
  25-01-2020 КФФ-2 4 : 1 ДАНТИСТ Х
  25-01-2020 ЖУАЛЫ-85 0 : 8 АМАНЖОЛ

14 тур 26-01-2020 ҰШҚЫН ИСКРА 2 : 3 ЕВРОХИМ ЖАҢАТАС
  26-01-2020 ҰСТАЗ 1 : 1 FOODEXPO
  26-01-2020 МЕДИК 4 : 2 ДАНДИ
  26-01-2020 ДАНТИСТ Х 1 : 2 КФФ-2
  26-01-2020 ЖУАЛЫ 6 : 2 БАЙЗАҚ
  26-01-2020 АМАНЖОЛ 0 : 3 ЖУАЛЫ-85

15 тур 01-02-2020 ЖУАЛЫ-85 2 : 6 ҰСТАЗ
  01-02-2020 ЕВРОХИМ ЖАҢАТАС 1 : 1 АМАНЖОЛ
  01-02-2020 КФФ-2 2 : 2 ҰШҚЫН ИСКРА
  01-02-2020 БАЙЗАҚ 3 : 7 ДОСТАР
  01-02-2020 ДАНДИ 9 : 4 ЖУАЛЫ
  01-02-2020 FOODEXPO 8 : 1 МЕДИК

16 тур 02-02-2020 ҰСТАЗ 0 : 4 МЕДИК
  02-02-2020 ЖУАЛЫ 4 : 1 FOODEXPO
  02-02-2020 ДОСТАР 1 : 2 ДАНДИ
  02-02-2020 АМАНЖОЛ 2 : 10 КФФ-2
  02-02-2020 ДАНТИСТ Х 3 : 3 БАЙЗАҚ
  02-02-2020 ЖУАЛЫ-85 1 : 7 ЕВРОХИМ ЖАҢАТАС

17 тур 08-02-2020 ЕВРОХИМ ЖАҢАТАС 2 : 2 ҰСТАЗ
  08-02-2020 МЕДИК 1 : 7 ЖУАЛЫ
  08-02-2020 FOODEXPO 2 : 3 ДОСТАР
  08-02-2020 КФФ-2 9 : 0 ЖУАЛЫ-85
  08-02-2020 ДАНДИ 1 : 9 ДАНТИСТ Х
  08-02-2020 БАЙЗАҚ 2 : 2 ҰШҚЫН ИСКРА

18 тур 09-02-2020 ҰШҚЫН ИСКРА 11 : 4 ДАНДИ
  09-02-2020 АМАНЖОЛ 9 : 4 БАЙЗАҚ
  09-02-2020 ЕВРОХИМ ЖАҢАТАС 6 : 3 КФФ-2
  09-02-2020 ДАНТИСТ Х 5 : 1 FOODEXPO
  09-02-2020 ДОСТАР 2 : 1 МЕДИК
  09-02-2020 ҰСТАЗ 4 : 2 ЖУАЛЫ

19 тур 15-02-2020 КФФ-2 - : - ҰСТАЗ
  15-02-2020 ДАНДИ - : - АМАНЖОЛ
  15-02-2020 FOODEXPO - : - ҰШҚЫН ИСКРА
  15-02-2020 ЖУАЛЫ - : - ДОСТАР
  15-02-2020 БАЙЗАҚ - : - ЖУАЛЫ-85
  15-02-2020 МЕДИК - : - ДАНТИСТ Х

20 тур 16-02-2020 ДАНДИ - : - FOODEXPO
  16-02-2020 БАЙЗАҚ - : - МЕДИК
  16-02-2020 КФФ-2 - : - ДОСТАР
  16-02-2020 ЕВРОХИМ ЖАҢАТАС - : - ДАНТИСТ Х
  16-02-2020 ҰСТАЗ - : - АМАНЖОЛ
  16-02-2020 ЖУАЛЫ-85 - : - ҰШҚЫН ИСКРА

21 тур 22-02-2020 ДОСТАР - : - ДАНТИСТ Х
  22-02-2020 ЖУАЛЫ - : - ҰШҚЫН ИСКРА
  22-02-2020 МЕДИК - : - АМАНЖОЛ
  22-02-2020 FOODEXPO - : - ЖУАЛЫ-85
  22-02-2020 ДАНДИ - : - ЕВРОХИМ ЖАҢАТАС
  22-02-2020 БАЙЗАҚ - : - КФФ-2

22 тур 23-02-2020 КФФ-2 - : - ДАНДИ
  23-02-2020 ЕВРОХИМ ЖАҢАТАС - : - FOODEXPO
  23-02-2020 ЖУАЛЫ-85 - : - МЕДИК
  23-02-2020 ҰСТАЗ - : - ДАНТИСТ Х
  23-02-2020 ҰШҚЫН ИСКРА - : - ДОСТАР
  23-02-2020 АМАНЖОЛ - : - ЖУАЛЫ

23 тур 29-02-2020 FOODEXPO - : - КФФ-2
  29-02-2020 МЕДИК - : - ЕВРОХИМ ЖАҢАТАС
  29-02-2020 ЖУАЛЫ - : - ЖУАЛЫ-85
  29-02-2020 БАЙЗАҚ - : - ҰСТАЗ
  29-02-2020 ДАНТИСТ Х - : - ҰШҚЫН ИСКРА
  29-02-2020 ДОСТАР - : - АМАНЖОЛ

24 тур 01-03-2020 КФФ-2 - : - МЕДИК
  01-03-2020 БАЙЗАҚ - : - ДАНДИ
  01-03-2020 ЕВРОХИМ ЖАҢАТАС - : - ЖУАЛЫ
  01-03-2020 ЖУАЛЫ-85 - : - ДОСТАР
  01-03-2020 ҰСТАЗ - : - ҰШҚЫН ИСКРА
  01-03-2020 АМАНЖОЛ - : - ДАНТИСТ Х

25 тур 07-03-2020 ДОСТАР - : - ЕВРОХИМ ЖАҢАТАС
  07-03-2020 ҰШҚЫН ИСКРА - : - АМАНЖОЛ
  07-03-2020 ДАНТИСТ Х - : - ЖУАЛЫ-85
  07-03-2020 ЖУАЛЫ - : - КФФ-2
  07-03-2020 FOODEXPO - : - БАЙЗАҚ
  07-03-2020 ДАНДИ - : - ҰСТАЗ

26 тур 08-03-2020 ДАНТИСТ Х - : - ЖУАЛЫ
  08-03-2020 ҰШҚЫН ИСКРА - : - МЕДИК
  08-03-2020 АМАНЖОЛ - : - FOODEXPO
  08-03-2020 ЖУАЛЫ-85 - : - ДАНДИ
  08-03-2020 ЕВРОХИМ ЖАҢАТАС - : - БАЙЗАҚ
  08-03-2020 ҰСТАЗ - : - ДОСТАР
Joomla SEF URLs by Artio