Расписание игр на 16.07.2021  г. 

 ВРЕМЯ ПОЛЕ № 1 ПОЛЕ № 2  
1 19:00 КФФ ЖАЛЫН — ЕРМАШ СПАРТАК АЙ ДИН ТАРАЗ – АЛАДОП 
2 19:50 КАЗАКТЕЛЕКОМ — ЖЕНИС КНБ-2 — КЕРЕМЕТ 
3 20:40 АУЛИЕАТА — АЛЬТАИС БАЙЗАК — АГРОСПЕЦСТРОЙ 
4 21:30 ЖУЛДЫЗ ГАЗОВИК – ДАНТИСТ НАМЫС КФФ — ЖАМБЫЛ АУДАНЫ 

Расписание игр на 17.07.2021 г. 

 ВремяПОЛЕ № 1 ПОЛЕ № 2  
1 15:00   
2 15:50   
3 16:40   
4 17:30   
5 18:20 ОМЕГА — МЕРКЕ ЖАҢАТАС – ТОЙ КЗ ЖАС 
6 19:10 КНБ ЖАС — ЖАЛГЫЗТОБЕ ТАМДЫ – ШАЙКОРЫК 
7 20:00 ТУРАН — ИРСУ ТОЙ КЗ — БЕСЖЫЛДЫК 
8 20:50 КНБ — КУМЖОТА ЭЛИТА — АСКЕР 
9 21:40   

Расписание игр на 18. 07.2021 г. 

 ВРЕМЯ ПОЛЕ № 1 ПОЛЕ № 2  
1 15:00   
2 15:50   
3 16:40   
4 17:30   
5 18:20   
6 19:00 АМАНЖОЛ — КАРАТАУ ТЕЛЕКОМ — КТЖ 
7 20:00 ДИНАМО — АУЛИЕАТА ЖЕНИС — НАМЫС КФФ 
8 20:50 ЖАМБЫЛ АУДАНЫ — КФФ ЖАЛЫН АЛЬТАИС — КАЗАКТЕЛЕКОМ 
9 21:40 АГРОСПЕЦСТРОЙ — ЖУЛДЫЗ ГАЗОВИК ЕРМАШ СПАРТАК — БАЙЗАК